Generalforsamlingen 2020

Bettina Pedersen ny formand for Stammeforeningen

 

Efter at have været næstformand i en årrække og leder af foreningens Træf er Bettina Pedersen ny formand. 

Tekst og fotos: redaktør Erling Jensen.                                                                 16. august 2020 

Helt usædvanligt, og for første gang i Stammeforeningens historie, blev den ordinære generalforsamling afholdt i august måned, og ikke i april eller maj, som vedtægterne foreskriver. Generalforsamlingen skulle have været afholdt sidst i april, men lukningen af landet som følge af corona-pandemien tvang bestyrelsen til at udskyde generalforsamlingen indtil det igen blev tilladt at afholde større forsamlinger. 

Hidtil har det været et krav, at formanden for Stammeforeningen skal være stammer. Denne bestemmelse blev enstemmigt fjernet fra vedtægterne på generalforsamlingen den 15. august 2020 i Aalborg. Dermed er vejen banet for, at man kan blive formand uanset om man stammer eller ej.

Hermann Christmann

Den mangeårige store ildsjæl og store arbejdskraft, Hermann Christmann, syntes, at det var på tide at holde som formand, men det betyder ikke, at han nu holder helt op med arbejdet i Stammeforeningen. Sammen med Torben Møller Jensen og Per Knudsen har han ansvaret for foreningens efteruddannelse af talepædagoger og logopæder. En meget vellykket aktivitet som Stammeforeningen gennem nogle år har arrangeret sammen med Logopædisk Forum, Audiologopædisk forening og Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder.  

Stig Holstein Bach

På generalforsamlingen blev Jens Kristensen genvalgt til bestyrelsen. Stig Holstein Bach, 30 år, blev nyvalgt. Han har i fem år været med til at arrangere Ungdomstræffet Kr. himmelfartsdag og er fra i år også med til at arrangere Bornholmertræffet. Martin Olsen var opstillet til bestyrelsen, men har af arbejdsmæssige årsager måtte opgive sit kandidatur. Da der således kun var opstillet to bestyrelseskandidater, kom bestyrelsen til at mangle et medlem, og derfor indtræder suppleanten, Erling Jensen, som i øvrigt også er foreningens redaktør, i bestyrelsen.

Logopæd Marc Egede fra Haderslev var dirigent ved generalforsamlingen.

Deltagerne i generalforsamlingen

De 10 deltagere udgjorde sandt at sige ikke nogen stor deltagerskare ved generalforsamlingen. Coronaen har sin store andel i det talmæssigt lave fremmøde.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig med Bettina Pedersen som formand. Bettina har i over 20 år været meget engageret i Stammeforeningen. Både hendes mand Thim og en af hendes sønner, Martin, stammer, og Bettina valgte derfor for over 20 år siden at engagere sig i arbejdet i Stammeforeningen. Med stor energi har hun i 19 år været leder af Bornholmertræffet. Læs også her om årets Bornholmertræf, der er Stammeforeningens store event.

Den nyvalgte Formand, Bettina Pedersen.

Vellykket generalforsamling

Lørdag den 21. april blev den årlige generalforsamling afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup.

Der bliver altid gjort noget særligt ud af generalforsamlingen i Stammeforeningen. Det er ikke kun en generalforsamling med beretninger og regnskab og valg til bestyrelsen men et arrangement, hvor medlemmerne kan mødes og få nogle gode inspirationer og oplevelser sammen.

I år var der lavet aftale med talepædagog Inger Leth fra Varde Kommune, der en time inden selve generalforsamlingen fortalte om sin tilgang til at arbejde med stammen. Inger Leth omtalte forskellige teorier om stammebehandling (Demands and Capacities, Lidcombe, Non Avoidance (acceptbehandlingen).

Se Inger Leths oplæg her: Stammeforeningen den 21. april 2018

Herefter var der præsentation af tilbud, som Stammeforeningen er kendt for: Træf, kurser til fagfolk, ambassadører og lokalafdelingerne.

Generalforsamlingen.

Marc Egede, talepædagog fra Haderslev blev valgt som dirigent.

Formand Ole Kring Tannert aflagde bestyrelsen beretning. Se nærmere her: Beretninger 2017

Kasserer Henrik N. Jensen fremlagde regnskabet, hvor der var fokus på den nye situation, at jf. nye tilskudsregler vedr. Tips- og Lottomidlerne skal Stammeforeningen fremover havde min 500 medlemmer. Det var da også en tilfreds Henrik N. Jensen, som roste den store indsats som medlemmerne har gjort, så der nu pt. er 520 medlemmer.

Valg til bestyrelsen foregik hurtigt. Der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og Hermann Christmann, Jens Kristensen og Emil Fredeløkke blev valgt. For en periode på et år blev valgt Sebastian Ladegaard.

Som suppleant blev valgt Erling Jensen.

 

Program til ordinær generalforsamling 2018

Kære medlem

Vi har forsøgt at gøre årets generalforsamling lørdag den 21. april 2018 interessant i forhold til fagligt og socialt fokus i år med et særligt aftentilbud til børn og voksne.

Vi håber derfor at se mange; nye som gamle medlemmer og unge som ældre.

Generalforsamlingen afholdes på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup i meget naturskønne omgivelser, se evt. mere på: www.pejsegaarden.dk tlf. 7575 1766

TILMELDING FOR FROKOST OG AFTENMIDDAG ER SENEST TORSDAG DEN 5. APRIL 2018

Yderligere information om programmet inden og efter generalforsamlingen (kl. 15.30-17.30)

Nedennævnte vil være ca. tider:

12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 14.00 Fagligt oplæg ved Tale- og hørekonsulent Inger Leth, Varde kommune
vil fortælle om sin tilgang til at arbejde med stammen som bygger på en multifaktioriel forståelsesramme.
Vil kort komme ind på teorierne;
– Demands and Capacities
– Lidcombe
– Non avoidance
Hvilket tilbud får stammer i Varde kommune pt.
Gennemgang af foredrag for de 14-18 årige.
Filmen Jacob der går i 9 klasse vises.
14.00 – 15.00 Præsentation af tilbud, som Stammeforeningen er særlig kendt for: træf, kurser til fagfolk, ambassadører og lokalafdelinger, efter præsentationen, modtages gerne forslag til hvordan disse tilbud kan udbygges.
15.15 – 15.30 Kaffe/te og kage
15.30 – 17.30 Generalforsamling
18.30 2 retters lækker middag på Pejsegården inkl. 1 øl eller vand
20.30 Underholdning for børn og voksne: Klovnen Tapé er en af kongerigets travleste klovne, se evt. mere på: http://www.klovnentape.dk/klovne-firma-arrangement.html

Vi håber at se rigtig mange til årets generalforsamling i Stammeforeningen, sidste år deltog ligeledes fagpersoner, dette håber vi på igen i år.

Som alle sikkert er bekendt med, er foreningens økonomi presset, derfor har vi som noget nyt indført en egenbetaling, men stadig med et flot tilskud fra Stammeforeningen.

Deltagerpriser er som følger: kr. 75,- for frokost (ikke medlem af FSD er prisen kr. 140,- )

Kr. 295,- for frokost, 2 retters lækker aftensmad inkl. 1 øl eller vand, samt aftenunderholdning (ikke medlem af FSD er prisen kr. 670,-)

Du kan naturligvis deltage gratis, hvis du ikke ønsker at spise med, men deltage i det faglige og i generalforsamlingen.

TILMELD DIG ALLEREDE I DAG på mail: kmt@fsd.dk eller olekring@gmail.com

Betaling med det samme til: reg. 1551 og kontonummer: 2199548 eller mobilepay: 2011 2884 (Ole Kring Tannert) husk at angive navn ved tilmelding.

Vi håber at se rigtig mange!

På bestyrelsens vegne,

Ole Kring Tannert

Hent hele programmet her i printvenlig version: Generalforsamling 2018

Dagsorden til generalforsamling: Dagsorden 2018

FSDs forretningsorden: Forretningsorden    

FSDs vedtægter: Vedtægter

Regnskab for 2017: Stammeforeningen Årsrapport 2017

Beretning for 2017: Beretninger 2017